Site,parkhashgari

آموزش مدیریت خشم و پرخاشگری به کودکان

یکی از چالش‌هایی که اغلب والدین و مربیان در دنیای امروز با آن روبرو هستند خشونت بی‌حد و حصری است که کودکان و نوجوانان با آن درگیرند.مریم معصومی روان‌پزشک‌ در این برنامه درباره‌ی شیوه‌ی مدیریت خشم و پرخاشگری صحبت می‌کند.

یکی از چالش‌هایی که اغلب والدین و مربیان در دنیای امروز با آن روبرو هستند خشونت بی‌حد و حصری است که کودکان و نوجوانان با آن درگیرند بسیاری از والدین از همان ابتدا به دنبال ریشه‌یابی این اتفاق راهکارهایی را برای کنترل خشم فرزندانشان پیدا می‌کنند،‌ اما برخی دیگذ تنها در مواجهه با بحران ها نگران این دست رفتارها از سوی فرزند خود هستند.
اغلب ما می‌دانیم که مراجعه به مشاور و روان‌شناس و یادگیری مهارت‌های ارتباطی در هدایت و کنترل رفتارهای فرزندانمان موثر است، اما پیش از آن نیز می‌توانیم با به‌کارگیری راه‌هایی ساده از خشم فرزند خود بکاهیم.

مریم معصومی روان‌پزشک‌ در این برنامه درباره‌ی شیوه‌ی مدیریت خشم و پرخاشگری صحبت می‌کند. او ضمن تعریفی از خشم و پرخاشگری چهره‌های مختلف آن را شرح می‌دهد و پس از آن به ما می آموزد چطور آن‌ها را کنترل کنیم

لینک کوتاه:

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید