راهکارهایی برای آشتی کودکان با طبیعت

کار علیه کودکی!

راهنمایی برای برنامه‌سازان کودکان: حقوق کودکان در زمینه‌ی ارتباطات و رسانه – قسمت دوم

راهنمایی برای برنامه‌سازان کودکان: اصول ارتباط با کودکان در ساخت یک برنامه – قسمت اول

اهداف و نتایج آموزش فلسفه برای کودکان و نوجوانان در گفت‌وگو با محسن هجری

انتخاب سردبیر

اجتماعی21 ویدیو ها

کودک کار
3

کار علیه کودکی!

کودکان کار از چه حقوقی محروم هستند و در معرض چه خشونت‌هایی قرار دارند؟ سینا قنبرپور، روزنامه‌نگار و زهرا رحیمی، مدیر عامل جمعیت امام علی از تعریف کودک کار، پیشینه‌ی آن، نحوه‌ برخورد با کودکان کار و... می‌گویند.

۰۶
22

یک پیشنهاد برای مربیان کودک: کتاب «بازخوانی پائولو فریره: با تمرکز بر کودک و آموزش کودکان»

در این برنامه، سمیرا رستگارپور روزنامه‌نگار، در خلال معرفی یک کتاب، توضیح می‌دهد که چه‌طور می‌توان به بچه‌ها در بستر همین زندگی روزمره، آموزش‌هایی داد که در آینده به کار بیایند.

Zamani 2
4

راهنمایی برای برنامه‌سازان کودکان: حقوق کودکان در زمینه‌ی ارتباطات و رسانه – قسمت دوم

در ساخت یک برنامه برای کودکان، باید چه نکاتی را رعایت کرد؟ حقوق کودکان در زمینه‌ی رسانه و ارتباطات چیست؟ دکتر امید زمانی در دو قسمت، نگاهی را برای برنامه‌سازان و اهالی رسانه توصیه کرده است.

Zamani 2
3

راهنمایی برای برنامه‌سازان کودکان: اصول ارتباط با کودکان در ساخت یک برنامه – قسمت اول

کودکان حق دارند که هویت ارتباطی مستقل داشته باشند. حق دارند در رسانه‌ها حضور داشته باشند. حق دارند حریم خصوصی داشته باشند. دکتر امید زمانی، درباره‌ی حقوق کودکان در زمینه‌ی ارتباطات و رسانه صحبت کرده است.