با نوجوان مهارناپذیرمان چه کنیم؟ نقشه‌ی راهش باشیم!

چطور می‌توانیم «گوگل‌مپ» فرزندمان باشیم، صبور، قابل اطمینان و کار راه‌بنداز.

خیلی وقت‌ها از دست فرزند نوجوانمان عاصی می‌شویم. راهنمایی ما را نمی‌پذیرد، انتخاب‌های عجیبی می‌کند و خودش و ما را به دردسر می‌اندازد، وقتی هم که ازش انتقاد می‌کنیم یا می‌خواهیم تبعات اشتباهش را بپذیرد، چنان از ما به دل می‌گیرد و غمگین و آشفته می‌شود که از همان‌ یک کلمه حرفمان پشیمان می‌شویم.
چاره چیست؟
اول از همه شناخت، شناخت نوجوان و مغز و ذهنش که هنوز بالغ نشده و با مغز و ذهن بزرگسال متفاوت است. وقتی بتوانیم جای نوجوانمان بنشینیم و جهان را از همان جایی ببینیم که او می‌بیند، بهتر می‌توانیم کنارش باشیم.
این ویدئو به ما کمک می‌کند که تا حدودی به این شناخت برسیم و بعد با چند راهکار ساده، نشان می‌دهد چطور می‌توانیم «گوگل‌مپ» فرزندمان باشیم، صبور، قابل اطمینان و کار راه‌بنداز.
.
#نوجوان
#نوجوانی
#فرزند_نوجوان
#کودک_و_نوجوان
#کیدتاکس

لینک کوتاه:

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید