خوب هستی یا می‌توانی باشی؟ویژگی‌های یک تشویق سازنده

در این ویدئو خواهید دید که یک تشویق درست و سازنده چه ویژگی‌هایی دارد و چه نوع تشویق‌هایی برخلاف ظاهرشان مخرب هستند.

تشویق یعنی به شوق آوردن و دلگرم کردن.
ما برای آغاز یا ادامه‌‌ی هر کاری به شوق و دلگرمی نیاز داریم، چیزی که ما را علی‌رغم تمام سختی‌های راه، به پیمودن و رسیدن امیدوار کند.
اما این نیاز در کودکان پررنگ‌تر و حیاتی‌تر است. نه فقط تشویق کردن یا نکردن کودکانمان، بلکه نوع کلماتی که به کار می‌بریم می‌تواند آینده‌ی فرزندمان را تغییر دهد.
در این ویدئوی ساده و‌ کوتاه، خواهید دید که یک تشویق درست و سازنده چه ویژگی‌هایی دارد و چه نوع تشویق‌هایی برخلاف ظاهرشان مخرب هستند و نتیجه‌ی عکس دارند.
.
#تشویق
#تشویق_سازنده
#با_کودکان
#کودک_و_نوجوان
#کیدتاکس

لینک کوتاه:

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید