در پیشگاه طبیعت، تواضع را به فرزندانمان بیاموزیم

این ویدئو راهکار جالبی دارد: رفتن به طبیعت! برای آموزش فروتنی

.
از لحظه‌ای که پا به این دنیا می‌گذاریم در حال آموختنیم و به محض این که یادگیری را رها می‌کنیم، به قول آن شاعر شیلیایی، آغاز به مردن می‌کنیم. لحظه‌ی مرگ ما، لحظه‌ای است که گمان می‌بریم چیزی برای آموختن نیست یا ما نیازی به آموختن نداریم؛ لحظه‌‌ی خود را بزرگ و بسنده و بی‌نیاز دیدن.
برای آموختن باید فروتن باشیم. فروتنی به معنای دست‌کم گرفتن خود نیست، به این معناست که توانایی‌های خود را بشناسیم، از ناتوانی‌ها آگاه باشیم و از اعتراف به ندانستن، نترسیم.
تواضع ما را با دیگران نیز مهربان و همدل می‌کند و به ما انگیزه می‌دهد که سراغ راهنمایان دلسوز برویم و از آن‌ها کمک بگیریم.
اما برای آموختن فروتنی به فرزندانمان چه کنیم؟
این ویدئو راهکار جالبی دارد: رفتن به طبیعت!
.
#تواضع_و_فروتنی
#کودک
#کودک_و_نوجوان

لینک کوتاه:

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید