دستشان را بگیریم و بگذاریم حرف بزنند: تعامل اجتماعی عامل مهم رشد

تعامل‌ ما با فرزندمان چطور می‌تواند باعث رشد او شود؟

.
اگر مسیر دستیابی به دستاوردهای زندگی را خطی ببینیم که آغاز و پایانی دارد، خوشبینانه و حتی خامدستانه است اگر گمان کنیم که نقطه‌ی شروع تمام انسان‌ها یک‌جاست.
ما به واسطه‌ی امکانات یا در واقع امتیازاتی که داریم یا نداریم، فرصت‌های بیشتر و کمتری داریم که حال تازه برای رسیدن به آن‌ها تلاش کنیم یا نه.
اما اگر عواملی را که انتخاب آن در دست ما نیست، مثل ژنتیک یا حتی تا حدودی محل زندگی را کنار بگذاریم، چه از دستمان برمی‌آید تا فرزندمان از امکانات بیشتری برای رشد برخوردار شود؟
تعامل‌ ما با فرزندمان چطور می‌تواند باعث رشد او شود؟
این ویدئوی کوتاه پاسخی به این پرسش‌هاست.
.
#رشد_کودک
#تعامل_با_کودک
#کودک
#کودک_و_نوجوان
#کیدتاکس

لینک کوتاه: