راستگویی همیشه سخت است، برای فرزندمان آسان‌ترش کنیم

راستگویی را هم مثل خیلی چیزها می‌شود از کودکی یاد گرفت و مثل هر مهارت دیگری تمرینش کرد.

«حرف راست را از بچه بشنو.» این را زیاد شنیده‌ایم. پس چه می‌شود که بچه‌ها هم گاهی دروغ می‌گویند و تقلب می‌کنند؟
بشر همیشه با انتخاب بین راستی و ناراستی روبه‌روست و شاید همین انتخاب، عیارش را عیان می‌کند، اما این‌که راست گفتن دشوار است همیشه تقصیر ماست؟
ما خیلی وقت‌ها برای محافظت از خودمان به دروغ پناه می‌بریم، یا دست‌کم خیال می‌کنیم که با دروغ گفتن، امن‌تریم. بچه‌ها هم مثل ما، و حتی بی‌پناه‌تر از ما هستند.
راستگویی را هم مثل خیلی چیزها می‌شود از کودکی یاد گرفت و مثل هر مهارت دیگری تمرینش کرد. اما پیش و بیش از آن، برای راستگویی باید محیطی امن ایجاد کرد تا کودکان در آینده بتوانند در لحظه‌ی انتخاب دشوار راستگویی، بر این مهارتی که آموخته‌اند، تکیه کنند.
این ویدئو چند راهکار ساده نشان می‌دهد تا بتوانیم به این هدف برسیم.
.
#راستگویی
#راستگویی_کودک
#راستگویی_کودکان
#کودک
#کودک_و_نوجوان
#کیدتاکس

لینک کوتاه:

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید