راهنمایی برای خبرنگاران و روزنامه‌نگاران

چگونگی پوشش اخبار حوادث کودکان در رسانه‌ها!

سینا قنبرپور، رونامه‌نگار و حوادث‌نویس، درباره‌ی نحوه‌ی پوشش اخبار حوادث کودکان در رسانه‌ها و باید و نبایدهای آن می‌گوید.
در ارتباط با اخبار حوادث کودکان (چه به عنوان قربانی چه مرتکب جرم) باید و نبایدهایی وجود دارد. برهمین اساس هنگام تهیه‌ی خبر یا گزارش باید مراقب بود؛ چراکه بالاخره کودک از بحرانی که در آن قرار دارد عبور می‌کند، جوان و نوجوان می‌شود و چند سال بعد وارد جامعه می‌شود. بنابراین نباید نحوه‌ی پوشش اخبار این حوزه به گونه‌ای باشد که در آینده‌ی کودک تاثیر بگذارد.
هرچند منابع روزنامه‌نگاری در این حوزه چندان دقیق و کامل نیستند و دستورالعمل‌های مشخصی را در اختیار روزنامه‌نگاران قرار نمی‌دهند اما براساس آن‌چه در منابع مختلف مانند دستورالعمل‌های یونیسف، فعالان حقوق کودک و قوانین مربوط به کودکان آمده است، می‌توان حساسیت‌های این حوزه را شناخت و در انعکاس اخبار حوادث مربوط به کودکان در رسانه‌ها لحاظ کرد.
سینا قنبرپور، از روزنامه‌نگاران با سابقه‌ی حوزه‌ی حوادث و اجتماعی که سال‌ها به صورت تخصصی دادگاه اطفال و مسایل مربوط به کودک آزاری و آسیب‌های اجتماعی متوجه کودکان را پوشش داده است در این ویدئو از چگونگی انعکاس اخبار حوادث در ارتباط با کودکان (چه قربانی جرم و چه مرتکب جرم) در رسانه‌ها و حساسیت‌های آن می‌‌گوید.

لینک کوتاه: