می‌خواهی یاد بگیرد؟ بگذار بازی کند.

این‌ را که یاد گرفتن نباید فرایند دردناکی باشد، خیلی از ما دست‌کم به کلام می‌دانیم.

محققان و روانشناسان و کارشناسان آموزش هرروز بیشتر دنبال راه‌هایی هستند که فراگیران همزمان که از یک بازی لذت می‌برند، دانش یا مهارتی را هم بیاموزند.

اما نکته این‌جاست که شاید بهترین الگو همین جا مقابل ماست: کودک ما خیلی زود با بازی‌هایی که می‌کند، جهان را می‌شناسد و دانش مورد نیازش را می‌آموزد.

این ویدئو نشان می‌دهد سازوکار این آموختن چگونه است و چطور می‌توان از آن الگو گرفت.

.

#بازی_کودک

#بازی_آموزش

#یادگیری

#با_کودکان

#کودک_و_نوجوان

#کیدتاکس

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید