همدردی، گوهر نایاب انسانی: یا چگونه فرزندانی دلسوز تربیت کنیم

چند راهکار ساده برای آموزش توانایی درک اندوه و درد دیگری به کودکان

.
همدردی یعنی توانایی درک اندوه و درد دیگری.
نخ بلند هر یک از فجایع بشری را بگیریم و به عقب برگردیم، می‌بینیم که انسانی که به خودش، به دیگری یا به موجودات زنده ظلم کرده، توانایی درک درد را نداشته است.
گوهر همدردی از ابتدا در نهاد کودک هست، او از همان ماه‌های نخست، برای دیگران نگران می‌شود و دلسوزی می‌کند. اما این گوهر هم مثل بسیاری از احساسات والای انسانی، به رشد و پرورش نیاز دارد.
چه کنیم که فرزندمان، آن قلب نازک و روح لطیف را حفظ کند و نخست از صدمه به خودش و به‌تبع آن از صدمه زدن به دیگران دور بماند؟
قصه‌ی دراز و عمیقی دارد این کار، اما برای شروع، این ویدئو چند راهکار ساده نشان می‌دهد.
.
#همدردی
#کودک_دلسوز
#همدردی_در_کودکان
#کودک
#کودک_و_نوجوان
#کیدتاکس

لینک کوتاه: