چطور خانه را برای فرزندمان امن کنیم: ۳.نشان دادن تبعات رفتار نادرست

چطور عواقب و تبعات کار نادرست بچه‌ها را بهشان نشان بدهیم، بدون این‌که در خانه تنش ایجاد شود؟

اوضاع همیشه گل و بلبل نیست، گاهی هرچقدر هم تلاش می‌کنیم، راه و روش نشان می‌دهیم، چهارچوب و دستورالعمل تعیین می‌کنیم، درست و دقیق توضیح می‌دهیم و صبورانه لبخند می‌زنیم، باز بچه‌ها کاری می‌کنند که در قوانین خانه نمی‌گنجد و کفرمان درمی‌آید.
چه باید بکنیم؟
چطور عواقب و تبعات کار نادرست بچه‌ها را بهشان نشان بدهیم، بدون این‌که در خانه تنش ایجاد شود؟
این ویدئو چند راهکار ساده را بهتان نشان می‌دهد.
.
منبع این ویدئو سایت cdc.gov است.
.
#کودک_و_نوجوان
#در_خانه_بمانیم
#قرنطینه
#با_کودکان_در_خانه
#کیدتاکس

لینک کوتاه:

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید