ما بچه‌های کم‌توان جسمی‌حرکتی را از جامعه حذف کرده‌ایم

نگاهی به آموزش کودکان سندروم دان

انتخاب سردبیر

کودکان با نیازهای ویژه4 ویدیو ها

kianian
19

ما بچه‌های کم‌توان جسمی‌حرکتی را از جامعه حذف کرده‌ایم

حمید کیانیان مدت‌هاست که با گروه نمایشی "بچه‌های باران" متشکل از هنرمندانی با محدودیت‌های جسمی‌حرکتی کار می‌کند. این گروه طی سال‌های اخیر به شهرهای مختلف ایران سفر کرده و با اجرای نمایش‌های متنوع تصویر کلیشه‌ای ناتوانی و معلولیت را از بین برده‌اند.