راهنمایی برای برنامه‌سازان کودکان: حقوق کودکان در زمینه‌ی ارتباطات و رسانه – قسمت دوم

در ساخت یک برنامه برای کودکان، باید چه نکاتی را رعایت کرد؟ حقوق کودکان در زمینه‌ی رسانه و ارتباطات چیست؟ دکتر امید زمانی در دو قسمت، نگاهی را برای برنامه‌سازان و اهالی رسانه توصیه کرده است.

کسانی که برای کودکان برنامه می‌سازند، کسانی که در رسانه‌ها برای کودکان و درباره‌ی آن‌ها فعال هستند، باید به حقوق فردی کودک در زمینه‌ی ارتباطات و رسانه توجه داشته باشند.

کودکان حق دارند که هویت ارتباطی مستقل داشته باشند. از رسانه سهم و حق دارند در رسانه‌ها حضور داشته باشند. حریم خصوصی دارند و باید این حریم رعایت شود.

دکتر امید زمانی، با برنامه‌سازان و دست‌اندرکاران حوزه‌های رسانه‌ای و فرهنگی مرتبط با کودکان و نوجوانان، درباره‌ی حقوق کودکان در زمینه‌ی ارتباطات و رسانه صحبت کرده است.

از سوی دیگر، باید دید که چه اصولی را باید در لحن، محتوا و کیفیت برنامه‌های ویژه‌ی خردسالان، کودکان و نوجوانان رعایت کرد. دکتر زمانی بر اساس کتاب “اصول ارتباط با کودکان” که یونیسف منتشر کرده، توصیه‌هایی را با تفکیک گروه‌های سنی کودکان و نوجوانان ارایه کرده است.

قسمت اول این راهنما را این‌جا ببینید:

راهنمایی برای برنامه‌سازان کودکان: اصول ارتباط با کودکان در ساخت یک برنامه – قسمت اول

لینک کوتاه: