اسباب بازی مناسب برای کودکان

نکاتی برای انتخاب اسباب‌بازی‌‌های مناسب-قسمت اول

آزاده بیات، طراح و پژوهشگر حوزه‌ی بازی و اسباب‌بازی طی چندبرنامه‌ تقسیم‌بندی این اسباب‌بازی‌ها و تعاریف آنها را با ما به اشتراک می‌گذارد تا بدانیم موقع خرید اسباب بازی باید به چه نکاتی توجه کنیم.

درحالیکه اغلب ما هنگام خرید اسباب‌بازی‌ها، این ابزار را یک هدیه‌ی ساده قلمداد می‌کنیم، مشاوران و کارشناسان به تاثیرات منفی و معکوس انتخاب اشتباه اسباب‌بازی‌ها اشاره دارند. اغلب ما مراحل رشد کودک و نیازهای او در حوزه‌ی بازی و اسباب بازی را نمی‌شناسیم یا نمی‌دانیم که این ابزارهای ساده چه تاثیراتی بر مراحل رشد کودک دارند. به همین دلیل است که نظریه‌های رشد و شناخت آنها می‌تواند یاری‌گر ما در انتخاب درست باشند.
اسباب‌بازی حسی-حرکتی، اسباب‌بازی شناختی ، اسباب‌بازی های فنی و … شما چقدر با این تعاریف آشنا هستید؟ آزاده بیات، طراح و پژوهشگر حوزه‌ی بازی و اسباب‌بازی طی چندبرنامه‌ تقسیم‌بندی این اسباب‌بازی‌ها و تعاریف آنها را با ما به اشتراک می‌گذارد تا بدانیم موقع خرید اسباب بازی باید به چه نکاتی توجه کنیم.

این ویدئو برای استفاده‌ی والدین ناشنوا توسط مهسا تهذیبی به زبان اشاره ترجمه شده است.

لینک کوتاه:

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید