۳

بازی‌های مناسب برای کودکان ناشنوا

دکتر عاطفه محمد جعفری، روان‌پزشک، با تاکید بر اهمیت بازی در بیان احساسات دورنی کودک درباره‌ی بازی‌های مناسب کودکان ناشنوا و کم‌شنوا مانند نمایش عروسکی یا بازی‌هایی که تمرین نقش‌پذیری اجتماعی هستند صحبت می‌کند.

دکتر عاطفه محمد جعفری، روان‌پزشک، با تاکید بر اهمیت بازی در بیان احساسات دورنی کودک درباره‌ی بازی‌های مناسب کودکان ناشنوا و کم‌شنوا مانند نمایش عروسکی یا بازی‌هایی که تمرین نقش‌پذیری اجتماعی هستند صحبت می‌کند.
بازی ابزاری مهم ضروری و برای کودکان است؛ چراکه کودک با بازی دنیای درونی خود، احساسات و هیجاناتش را بیان می‌کند و تمرینی برای مهارت‌های اجتماعی و تقویت حواس و روحیه‌ی همکاری است.
کودکان ناشنوا هم از این قاعده مستثنا نیستند و به بازی نیاز دارند. بازی‌هایی که برای کودکان ناشنوا و به‌ویژه کم شنوا مناسب است بیشتر بازی‌هایی هستند که بچه‌ها را از طریق قوه‌ی شنیداری درگیر کنند.
این موضوع برعکس آن چیزی است که خانواده‌ها فکر می‌کنند. چنین بازی‌هایی کمک می‌کند تا در کودکان کم‌شنوا میزان شنوایی تقویت و آموزش زبان برای آن‌ها تسهیل شود.
بهتر است از همان نوزادی برای کودک داستان و شعر بخوانیم، البته به صورتی‌که کودک چهره‌ی ما را ببینند تا تعامل مثبتی بین والد و کودک شکل بگیرد.
همچنین بازی با عروسک‌ها و بازی‌هایی که نقش‌پذیری اجتماعی را تقویت می‌کنند یا نمایش عروسکی هم پیشنهاد می‌شود.
از سوی دیگر می‌توانیم از کودک بخواهیم در قالب بازی داستانی را برای ما تعریف کند تا بتواند هیجانات و احاساساتش را بیان کند.
تقلید احساسات مختلف از دیگر بازی‌های پیشنهادی برای کودکان ناشنوا است. کودکان ناشنوا در شناسایی هیجانات خودشان و دیگران مشکل دارند. برای مثال از صورتک‌های خندان، عصبانی و … می‌توانید برای توضیح هیجان‌ها و نام‌گذاری و معرفی آن‌ها به کودکان کمک بگیرید.

از دوم تا هشتم مهر ماه در تقویم، هفته‌ی جهانی ناشنوایان نام‌گذاری شده است. به همین مناسبت در کیدتاکس ویژه برنامه‌هایی درباره‌ی موضوعات و چالش‌های مختلف کودکان ناشنوا تهیه شده است.
پیش‌تر نیز در راستای اهداف و دغدغه‌های «کیدتاکس» مبنی بر توجه به کودکان با نیازهای ویژه، علاوه بر تولید مطالبی درباره‌ی کودکان با نیازهای ویژه، برنامه‌ها و ویدئوهای کاربردی‌تر سایت کیدتاکس نیز برای والدین ناشنوا یا کم‌شنوا، به زبان اشاره ترجمه شده است.
در ششمین برنامه از سلسله برنامه‌های هفته‌ی جهانی ناشنوایان، دکتر عاطفه محمدجعفری، روان‌پزشک، درباره‌ی بازی‌های مناسب برای کودکان ناشنوا صحبت می‌کند.
این ویدئو برای ناشنوایان توسط مهسا تهذیبی به زبان اشاره ترجمه شده است.

فرناز میری

لینک کوتاه:

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید