madaran5

روایت‌های مادرانه از مادران امروز/ قسمت پنجم

«هفته‌ی چهل و چند» کتابی است از نشر اطراف که مادران امروز بزنگاه‌های مادری‌شان را روایت و به نوعی خودافشاگری می‌کنند. برخی از این مادران روبه‌روی دوربین «کیدتاکس» نشستند و تجربه‌هایشان از این روایت و خودافشاگری مادرانه را با هم در میان گذاشتند.در پنجمین برنامه از این مجموعه می‌توانید گفت‌و‌گوی فاطمه جناب اصفهانی و فاطمه ستوده را ببینید و بخشی از روایت‌های آن‌ها را با صدای خودشان بشنوید.

کتاب «هفته‌ی چهل و چند» تلاش کرده است روایت‌هایی از مادران امروز را گردآوری کند. مادرانی که هویت فردی و مستقل خودشان را در کنار نقش مادری پذیرفته و سعی در حفظ آن دارند. کتاب با هدف جلب توجه مخاطبان به تنوع و تکثر شیوه‌های مادرانگی سعی می‌کند نوع نگاه و جهان‌بینی مادران نسل جدید را در قالب کلمات به تصویر بکشد. از سوی دیگر خوانندگان را در شناخت کنش‌ها، منش‌ها و روش‌های مادران امروز همراه کند. در «هفته‌ی چهل و چند» ۲۰ مادر روایت خودشان را نوشته‌اند. روایت‌هایی که قطعا جنبه‌های پیدا و پنهان دیگری داشته که در کتاب نیامده است.
به همین بهانه برخی از این مادران روبه‌روی دوربین «کیدتاکس» نشستند و تجربه‌هایشان از روایت مادری را با هم در میان گذاشتند. از چرا و چگونه نوشتن این روایت‌ها، از خوب و بد خودافشاگری‌های مادرانه و جنبه‌های پیدا و پنهان این روایت‌ها گفتند.
کیدتاکس در پنج برنامه بخشی‌هایی از گپ و گفت‌های این مادران را آماده کرده است.
در پنجمین برنامه از این مجموعه می‌توانید گفت‌و‌گوی فاطمه جناب اصفهانی و فاطمه ستوده را ببینید و بخشی از روایت‌های آن‌ها را با صدای خودشان بشنوید.

لینک کوتاه:

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید