تکنیک فاصله گرفتن از خود، راهی برای تربیت انسان‌هایی قابل اتکا

چند راهکار برای تربیت کودکانی مسئولیت‌پذیر

.
آن لحظه‌هایی که در مواجهه با جهان تنها هستیم، ترسیده‌ایم، خسته‌ایم و کم آورده‌ایم، خوب است صدای خودمان را بشنویم که بهمان می‌گوید «تو می‌تونی!»
شاید دیده باشید، یا خودتان از همین دست آدم‌ها باشید که خودشان را مخاطب قرار می‌دهند، تشویق یا سرزنش می‌کنند… انگار خودشان را از بیرون می‌بینند.
این کار برخلاف چیزی که به نظر می‌رسد دیوانگی نیست، تکنیکی است که به آن می‌گویند «فاصله گرفتن از خود». تحقیقات نشان داده که آموزش چنین تکنیکی به کودکان، به آن‌ها کمک می‌کند مسئولیت‌ها و حتی کارهای واجب و ناخوشایند را انجام دهند و از زیر کار در نروند.
فاصله گرفتن از خود در کودکی، ساختن داستان و روایتی در ذهن از یک خودِ دیگر، به فرزندانمان یاری می‌رساند تا در برابر وسوسه‌ها و شکست‌ها به سادگی خود را نبازند و راه و کار درست را رها نکنند. و در این صورت است که می‌شود روی حرفشان حساب کرد، در این صورت است که می‌توانیم بگوییم انسانی قابل‌اتکا تربیت کرده‌ایم.
اگر برایتان جالب است که این تکنیک چطور به چنین نتیجه‌ای می‌انجامد، این ویدئوی کوتاه را ببینید.
.
#مسئولیت_پذیری_در_کودکان
#کودک
#کودک_و_نوجوان
#کیدتاکس

لینک کوتاه: