کیدتاکس، مجموعه‌ای ویدئویی است که حول محور مسایل مربوط به کودکان و نوجوانان تهیه می‌شود. این پایگاه با رویکردی تحلیلی به مسایل، خصوصا در حوزه‌‌های هنری و فرهنگی، جهان کودک و نوجوان امروز را مرور می‌کند، و از رهگذر گفت‌وگو با دست‌اندرکاران حوزه‌های مختلف فرهنگی و هنری و نیز مدیران و سیاست‌گذاران، در کنار گزارش‌های موضوعی، نگاهی دارد به چالش‌های دنیای بچه‌های این سرزمین. در برنامه‌های مختلف این مجموعه، سعی می‌کنیم که هربار یکی از مسایل مربوط به سینما و تئاتر، ادبیات و کتاب، مطبوعات و رسانه‌ها، حقوق، کودکان با نیازهای ویژه، اینترنت و… را دستمایه قرار ‌دهیم تا از خلال بحث‌ها، عموم دست‌اندرکاران حوزه‌ی کودک و کودکی و نیز والدین، مربیان و اولیای تربیتی را به وضعیت فعلی این حوزه‌ها ارجاع بدهیم، و ضرورت‌ها را به ایشان متذکر شویم. همچنین سعی داریم راهنماهایی برای والدین و اولیای تربیتی در حوزه‌های فرهنگی و هنری تهیه و پیشنهاد دهیم.

 

kidtalks

  تهران، میدان آرژانتین، خیابان زاگرس، پلاک ۷

  ۵ – ۸۸۷۹۳۰۱۲

  ۸۸۷۹۳۰۱۵

  info@kidtalks.ir