در اهمیت شستن چشم‌ها: یا چگونه توقع ما عملکرد فرزندمان را شکل می‌دهد

پیش‌بینی‌های ناخواسته در ارتباط با آدم‌ها و عملکردشان، در برابر فرزندان، به آن‌ها کمک می‌کند یا سد راهشان قرار می‌گیرد؟

.
لحظه‌ای هست که آرام توی ذهنمان، یا حتی بلند به مخاطبمان می‌گوییم «دیدی گفتم؟» لحظه‌ای که به خود همه‌چیزدانمان مدال افتخار می‌دهیم، چون همه‌چیز همان‌طور پیش رفته که ما بر اساس تجربه یا احساساتی غیرقابل توضیح، پیش‌بینی کرده بودیم.
اما چنین اتفاقی همیشه مثبت است؟ این انتظار و پیش‌بینی‌های ناخواسته در ارتباط با آدم‌ها و عملکردشان، در برابر فرزندان و شاگردانمان، به آن‌ها کمک می‌کند یا سد راهشان قرار می‌گیرد؟
حدسش دشوار نیست، توقع و انتظاری که در برخورد با دیگران، به‌خصوص کودکان و نوجوانان داریم، خنثی نیست و به شکل عجیبی بر عملکرد ما و آن‌ها تأثیر می‌گذارد.
این ویدئوی کوتاه به‌خوبی چگونگی این فرایند را توضیح می‌دهد.
.
#توقع_از_دیگران
#توقع_از_کودک
#توقع_از_کودکان
#کودک
#کودک_و_نوجوان
#کیدتاکس

لینک کوتاه: