سخاوت راهی به شادی است، چطور این شادی را به بچه‌ها بچشانیم؟

چطور به فرزندانمان کمک کنیم این شادی بخشش داوطلبانه را تجربه کنند؟

.
فرزندتان اسباب‌بازی‌اش را با کسی شریک نمی‌شود، حاضر نیست پول پس‌اندازش را برای دیگری خرج کند، هدیه خریدن برای دیگران برایش آسان نیست… چه باید کرد؟
همه‌ی ما با حس مالکیت چیزها جهان اطرافمان را می‌سازیم و امن می‌کنیم، اما سخاوتمندی هم مانند حس تملک، در نهاد ما هست و نیاز به رشد و پرورش دارد.
با بخشش داوطلبانه‌ی چیزی که به ما تعلق دارد، شادی عمیقی را تجربه می‌کنیم که نظیر ندارد. چطور به فرزندانمان کمک کنیم این شادی را تجربه کنند؟
این ویدئو چند راهکار ساده نشان می‌دهد.
.
#سخاوتمندی_در_کودکان
#سخاوت#سخاوتمندی
#کودک
#کودک_و_نوجوان
#کیدتاکس

لینک کوتاه: