aroosak-va-ezterab

عروسک در درمان اضطراب کودکان چه تاثیری دارد؟

عروسک به دلیل بار فرهنگی خود و ویژگی سمبل‌سازی می‌تواند در زندگی کودکان نقش مهمی را ایفا کند. عروسک‌ها می‌توانند بر روی دختران و پسران تاثیرات مثبتی را بگذارند. محمد کامران درخشان، روان‌پزشک می‌گوید: اجازه بدهیم کودکان خود با عروسک‌ها صحبت کنند و فراموش نکنیم کم‌توجهی و توهین به عروسک‌ها می‌تواند تاثیرات بدی بر روان کودکان بگذارد. درخشان در ادامه‌ی صحبت‌های خود به ترس‌ها و اضطراب‌های کودکان اشاره دارد و روش های موثر عروسک درمانی بر روی این دسته از مخاطبان را عنوان می‌کند.

عروسک به دلیل بار فرهنگی خود و ویژگی سمبل‌سازی می‌تواند در زندگی کودکان نقش مهمی را ایفا کند. عروسک‌ها می‌توانند بر روی دختران و پسران تاثیرات مثبتی را بگذارند. برخی از درمانگرها معتقدند بازی‌های ساده‌ی پسران و دختران با این ابزار عروسک درمانی تلقی می‌شود و ضرورتی ندارد که والدین و مربیان سناریوهایی را برای استفاده‌ی بهینه از این ابزار تعیین کنند.
محمد کامران درخشان، روان‌پزشک می‌گوید: اجازه بدهیم کودکان خود با عروسک‌ها صحبت کنند و فراموش نکنیم کم‌توجهی و توهین به عروسک‌ها می‌تواند تاثیرات بدی بر روان کودکان بگذارد.
درخشان در ادامه‌ی صحبت‌های خود به ترس‌ها و اضطراب‌های کودکان اشاره دارد و روش های موثر عروسک درمانی بر روی این دسته از مخاطبان را عنوان می‌کند.

لینک کوتاه:

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید