EJTENABI

فرزندپروری مادران اجتنابی

توجه به سبک‌های دلبستگی یکی از مواردی است که مورد توجه روان‌شناسان و روان درمانگرها در بهبود رابطه‌ی مادر و فرزند است. فتانه ارجمند روان‌شناس بالینی کودک و نوجوان در این ویدئو درباره‌ی مادران مستقلی صحبت می‌کند که قهرمان خردسال و کودکشان هستند.

در فرزندپروی یکی از اساسی‌ترین مباحث قابل تامل، چرخه‌های تربیتی و تاثیر رفتار و روان والدین بر کودک است.
توجه به سبک‌های دلبستگی یکی از مواردی است که مورد توجه روان‌شناسان و روان درمانگرها در بهبود رابطه‌ی مادر و فرزند است.
فتانه ارجمند روان‌شناس بالینی کودک و نوجوان در این ویدئو درباره‌ی مادران مستقلی صحبت می‌کند که قهرمان خردسال و کودکشان هستند. چنین مادری که از فرزند وابسته گریز دارد، یک روز در تله‌ی رفتار خود گرفتار می‌شود، چرا که فرزند او قادر به تحمل دنیای بدون قهرمان نیست. حالا این مادر باید کدام رفتار خود را اصلاح کند تا اضطراب‌های فرزند خود را کنترل کند؟
 ارجمند که رویکرد او  در درمان منتازیلیشن است در این زمینه توضیح می دهد.

لینک کوتاه:

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید