SITE.

فرزندپروری مادران اضطرابی

در فرزندپروری یکی از اساسی‌ترین مباحث قابل تامل، چرخه‌های تربیتی و تاثیر رفتار و روان والدین بر کودک است.فتانه ارجمند روان‌شناس بالینی کودک و نوجوان در این ویدئو درباره‌ی سبک دلبستگی اضطرابی صحبت می‌کند. او به مادرانی اشاره دارد که از ترس تنهایی از رفتارهای اشتباه دیگران می گذرند و حقوق خود را واگذار می کند.

در فرزندپروری یکی از اساسی‌ترین مباحث قابل تامل، چرخه‌های تربیتی و تاثیر رفتار و روان والدین بر کودک است.
توجه به سبک‌های دلبستگی یکی از مواردی است که مورد توجه روان‌شناسان و روان درمانگرها در بهبود رابطه‌ی مادر و فرزند است.
فتانه ارجمند روان‌شناس بالینی کودک و نوجوان در این ویدئو درباره‌ی سبک دلبستگی اضطرابی صحبت می‌کند. او به مادرانی اشاره دارد که از ترس تنهایی از رفتارهای اشتباه دیگران می گذرند و حقوق خود را واگذار می کند. این افراد عادت‌ها و نگرش خود را به فرزند منتقل می‌کنند و از فرزندانشان میخواهند که دیگران را در اولویت قرار بدهند. حالا این مادر باید کدام رفتار خود را تغییر دهد تا  رفتارها و نگرش فرزند خود را  اصلاح کند؟
 ارجمند که رویکرد او  در درمان منتازیلیشن است در این زمینه توضیح می دهد.

لینک کوتاه:

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید