چطور ناسزاگویی کودک یا نوجوان را کنترل کنیم؟

دکتر مریم معصومی در ویدئویی کوتاه به ما یاد می‌دهد چطور در اصلاح این رفتار کودکان و نوجوانان گام برداریم.

اغلب بزرگسالان معتقدند که فرزند آنها ناسزاگویی را از طریق معاشرت با دوستان ناباب یاد گرفته است، اما یک روان‌پزشک عواملی همچون الگوبرداری از والدین را در این زمینه موثرتر می‌داند.
دکتر مریم معصومی معتقد است نخستین گام در یادگیری پرخاشگری کلامی الگوبرداری از والدین است و در رفع این مشکل پدرها و مادرها باید رفتار خود را تغییر دهند تا تبدیل به الگوی بهتری شوند.

این روانپزشک در ویدئویی کوتاه به ما یاد می‌دهد چطور در اصلاح این رفتار کودکان و نوجوانان گام برداریم.

لینک کوتاه:

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید