چه‌طور بدترین ویژگی‌های فرزند ما می‌توانند به بزرگ‌ترین نقاط قوتش تبدیل شوند؟

از کجا معلوم که رفتاری که ما {والدین} را آزار می‌دهد، مهم‌ترین نقطه‌ی قوت کودک‌مان نباشد؟

جاش شیپ در این برنامه‌ی تد اکس، با ذکر مثال‌هایی به زبان طنز و البته داستانی، توضیح می‌دهد که نباید بر سر مسیر نبوغ فرزندمان قرار بگیریم، و نباید آن‌چه را که ما دوست نداریم، بدون شناخت درست، به عنوان نقطه‌ی ضعف فرزندان‌مان بدانیم و با آن مقابله کنیم. او ما را در برابر این سوال می‌گذارد: ازکجا معلوم که رفتاری که ما {والدین} را آزار می‌دهد، مهم‌ترین نقطه‌ی قوت کودک‌مان نباشد؟

لینک کوتاه: