گفت‌و‌گو با یک شاهنامه‌خوان کوچک!

امیرعلی عطااللهی، کودک شاهنامه‌خوان، از آشنایی با شاهنامه و علاقه‌اش به حفظ کردن این اشعار می‌گوید.

هرچند کودکان ذهنی بازتر و توانایی بیشتری در حفظ کردن شعر یا داستان دارند اما گاهی درک اشعار شاهنامه برای سن آن‌ها دشوار است و سختی‌های خودش را دارد. از طرف دیگر نقالی کردن نیز فن متفاوتی است که در کنار از بر کردن اشعار شاهنامه باید آموخت تا لحن حماسی و اجرای نقالی به انتقال حس و مفهوم اشعار کمک کند.
امیرعلی عطااللهی، هفت ساله به‌خوبی از پس این کار برآمده و با همراهی مادر، پدر و معلم‌‌اش داستان‌هایی از شاهنامه را حفظ کرده است. او اجراهایی نیز در مدرسه یا حتی سالن اجلاس نیز داشته است و حفظ کردن این اشعار طولانی را دشوار نمی‌داند.
این کودک شاهنامه‌خوان تاکنون داستان‌های آرش، کاوه‌ی آهنگر، زال و سیمرغ، رستم و اشکبوس، ضحاک مار به دوش و همچنین اشعاری از حافظ را از بر کرده است.
از نظر او قشنگ‌ترین داستان شاهنامه، داستان «زال و سیمرغ» است که هم عجیب و هم قشنگ بوده است. قشنگ‌ترین اسم را هم در شاهنامه از آنِ رستم می‌داند.
در این ویدئو بخش‌هایی از شاهنامه‌خوانی این کودک را که از سه سالگی با اشعار و داستان‌های شاهنامه آشنا شده است ببینید و بشنوید.

لینک کوتاه:

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید