یکی دو سالی که زندگی را می‌سازد: در اهمیت آموزش پیش از دبستان

بررسی اثرات رفتار ما با کودک خردسالمان، از ماه‌های ابتدایی تا سال‌های پیش از دبستان

سرنوشت ما را تنها ژن‌هایی که به ارث برده‌ایم نمی‌سازد. بر خلاف آموزه‌های کهن، شاید عاقبت گرگ‌زاده گرگ نشود، و اصل بد نیکو بگردد، هرچه هم بنیادش به خیال ما بد باشد.
امکانات محیطی و‌ آموزش، تأثیر بسیار مهمی بر زندگی ما دارند.
بسیار شنیده‌ایم که تجربه‌ها و دریافت‌های دو سه سال نخست زندگی هر کودک از محیط اطرافش، می‌تواند تا پایان زندگی بر او و نحوه‌ی تعاملش با جهان اطراف سایه بیندازد. تحقیقاتی که در نیم‌قرن اخیر صورت گرفته این نکته را ثابت می‌کند، علاوه بر این‌که ثابت می‌کند که رفتار ما با کودک خردسالمان، از همان ماه‌های ابتدایی تا به‌خصوص سال‌های پیش از دبستان، چطور بر روند زندگی عاطفی و اجتماعی و حتی دستاوردهای اقتصادی او در آینده اثر می‌گذارد.
این ویدئوی کوتاه، خلاصه‌‌ای از نحوه‌ی این تأثیرگذاری را نشان می‌دهد.
.
#کودک
#کودک_و_نوجوان
#آموزش_پیش_دبستانی
#کیدتاکس

لینک کوتاه:

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید