قدم‌زدن در جهان تصویرگری ایرانی با علی بوذری

مدیرعامل انجمن تصویرگران ایران در این گفت‌وگوی "جهان کودک" تحلیل خود را از وضعیت تصویرگری کتاب کودک و نوجوان ایران ارایه داده است.

کتاب کودک و نوجوان از یک‌سو و مجلات این حوزه از سوی دیگر، متشکل از متن و تصویر هستند. تا جایی این رابطه به هم تنیده که ارزش و کیفیت یک کتاب کودک را به یک اندازه بین متن و تصویر تقسیم می‌کنند. در نشریات این حوزه نیز سهم تصویرگری بسیار مهم است.

تصویرگران ایرانی در چند دهه‌ی اخیر در سطح جهان درخشیده‌اند، جایزه‌های فراوان گرفته‌اند، در داخل نیز اوضاع کار نسبت به سال‌های گذشته بهتر شده. اما هنوز هم نقاط ضعفی در این زمینه وجود دارد.

با علی بوذری، تصویرگر و مدیرعامل انجمن تصویرگران ایران در “جهان کودک” گفت‌وگویی داشتیم درباره‌ی تصویرگری کتاب و مجلات کودک و نوجوان.

 

 

لینک کوتاه: