Zamani 2

راهنمایی برای برنامه‌سازان کودکان: اصول ارتباط با کودکان در ساخت یک برنامه – قسمت اول

کودکان حق دارند که هویت ارتباطی مستقل داشته باشند. حق دارند در رسانه‌ها حضور داشته باشند. حق دارند حریم خصوصی داشته باشند. دکتر امید زمانی، درباره‌ی حقوق کودکان در زمینه‌ی ارتباطات و رسانه صحبت کرده است.

کسانی که برای کودکان برنامه می‌سازند، کسانی که در رسانه‌ها برای کودکان و درباره‌ی آن‌ها فعال هستند، باید به حقوق فردی کودک در زمینه‌ی ارتباطات و رسانه توجه داشته باشند.

کودکان حق دارند که هویت ارتباطی مستقل داشته باشند. از رسانه سهم و حق دارند در رسانه‌ها حضور داشته باشند. حریم خصوصی دارند و باید این حریم رعایت شود.

دکتر امید زمانی، با برنامه‌سازان و دست‌اندرکاران حوزه‌های رسانه‌ای و فرهنگی مرتبط با کودکان و نوجوانان، درباره‌ی حقوق کودکان در زمینه‌ی ارتباطات و رسانه صحبت کرده است.

او بر اساس کتاب “اصول ارتباط با کودکان” که یونیسف منتشر کرده، توصیه‌هایی را با تفکیک گروه‌های سنی کودکان و نوجوانان ارایه کرده است.

قسمت دوم این راهنما را این‌جا ببینید:

راهنمایی برای برنامه‌سازان کودکان: حقوق کودکان در زمینه‌ی ارتباطات و رسانه – قسمت دوم

لینک کوتاه: