arosaksafir

عروسک یک سفیر فرهنگی است

این‌ روزها خانواده‌های زیادی نسبت به کاربردهای اسباب‌بازی آگاهی دارند و آن را ابزاری برای پرورش مهارت‌های فرزندانشان می‌دانند.در این ویدئو پوپک عظیم پور، پژوهشگر عروسک‌های بومی ضمن بیان این کاربردها با نمایش چند عروسک بومی ایرانی و خارجی به نکاتی قابل توجه درباره‌ی این کالای فرهنگی اشاره دارد.

این‌ روزها خانواده‌های زیادی نسبت به کاربردهای اسباب‌بازی آگاهی دارند و آن را ابزاری برای پرورش مهارت‌های فرزندانشان می‌دانند. اسباب‌بازی‌های فکری به بخشی از سرگرمی‌های کودکان تا بزرگسالان تبدیل شده است و بازار خوبی در ایران پیدا کرده است. اما به نظر می‌رسد آگاهی بخشی درباره‌ی عروسک‌های بومی همچنان محدود است و توسط چند نهاد و انجمن محدود صورت می‌گیرد. به همین دلیل است که والدین از کاربردهای آن آگاهی ندارند. همچنین به‌دلیل تبلیغات و القای افکار عمومی والدین و کودکان عروسک‌هایی را انتخاب می‌کنند که ممکن است تنها یک وسیله‌ی سرگرمی باشند.
شما به عنوان یک بزرگسال تا چه حد از کاربردهای عروسک‌های بومی اطلاع دارید؟ آیا در این زمینه به کودکان خود آگاهی بخشیده‌اید؟
در این ویدئو پوپک عظیم پور، پژوهشگر عروسک‌های بومی ضمن بیان این کاربردها با نمایش چند عروسک بومی ایرانی و خارجی به نکاتی قابل توجه درباره‌ی این کالای فرهنگی اشاره دارد.

لینک کوتاه:

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید