لزوم آموزش مفهوم میراث‌فرهنگی به کودکان (قسمت سوم: قصه، راهکاری برای آموزش میراث فرهنگی)

لیلا کفاش زاده در مجموعه ویدئویی درباره‌ی لزوم آموزش مفهوم میرا‌ث‌ فرهنگی به کودکان صحبت می‌کند.

بسیاری از ما بزرگسالان در طول زندگی‌مان با مفهوم میراث فرهنگی آشنا می‌شویم، اما تعریف دقیقی از آن نداریم و تصور می‌کنیم تنها ملزم به حفظ ابنیه‌ی‌ تاریخی هستیم. با این نگاه است که اهمیت میراث فرهنگی را درک نمی‌کنیم، چرا که احاطه‌ای بر مفاهیم آن نداریم.

یک کارشناس معتقد است که با تمام این نواقصی که در آموزش وجود دارد،‌ والدین می‌توانند آموزش به کودک و نوجوان را برعهده بگیرند، با این حال ابتدا خود باید با برخی تعاریف آشنا شوند.

لیلا کفاش‌زاده می گوید که کارشناسان حوزه میراث فرهنگی تنوع قومی ایران  را یک مزیت برای کودک ایرانی می‌دانند، چرا که  ضرب‌المثل‌ها و قصه‌های یک سرزمین که از زمان اساطیری به ما رسیده‌اند میان‌بری به تاریخ هستند و  با بیان آنها تاریخ ملت‌ها بازگو می‌شود.

او می‌گوید:«ما با یک قصه می‌توانیم به جایگاه اجتماعی، آداب و رسوم، روابط بین فردی و ترس‌ها و آرزوهای یک ملت پی ببریم و با بیان آنها کودک را با گذشته آشنا کنیم.»

لینک کوتاه:

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید