آیا سندرم آسپرگر مرحله بعدی تکامل انسان است؟

در این ویدئو پروفسور تونی آتوود، روانشناس بالینی، از تجربه‌اش در شناخت سندرم آسپرگر و کمک به افرادی که نشانه‌هایی از این سندرم را دارند می‌گوید.

پروفسور تونی آتووود، معتقد است شناخت فرآیند نوع تفکر افراد در طیف اوتیسم، مشکلات بزرگ در این حوزه را حل خواهد کرد. او به عنوان نخستین روانشناس بالینی شناخته شده که سندروم آسپرگر را نه به عنوان یک ویژگی که قابل درمان است؛ بلکه به عنوان یک هدیه یا ویژگی مفید به آن نگاه می‌کند می‌داند که در بسیاری از مخترعین و هنرمندان بزرگ در طول تاریخ نیز مشهود است.

سندرم آسپرگر یکی از گروه‌های اختلالات عصبی است که بر روی رفتار فرد، استفاده از زبان، ارتباطات و الگوی تعاملات اجتماعی تاثیر می‌گذارد و تفاوت‌هایی با اوتیسم دارد. آتووود سندرم آسپرگر را روشی متفاوتی از مشاهده، تفکر، یادگرفتن و ارتباط برقرار کردن می‌داند.

اما در حالی که پروفسور آتوود به اوج موقیت و دانش در رشته خود رسیده است، او در این قسمت از برنامه‌ی «داستان استرالیا» از هزینه‌‌ای که بابت از دست رفتن تشخیص به هنگام در خانواده‌اش متحمل می‌شود، می‌گوید. در اوایل کارش، او علائم آسپرگر را در پسرش ویل ندیده است. مساله‌ای که عواقب آن برای همه ویران کننده بوده است.

این ویدئو را با زیرنویس اختصاصی کیدتاکس ببینید.

 

مطالب مرتبط:

اتفاقات شگفت‌انگیز رخ می‌دهد!

چقدر درباره‌ی اوتیسم می‌دانیم؟

لینک کوتاه:

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید