جامعه‌شناسی دوران کودکی، سرفصل تازه‌ای در مطالعات جهان کودک

در این قسمت برنامه‌ی «جهان کودک» با دکتر علی‌رضا کرمانی، که کتاب‌هایی چون «جامعه‌شناسی دوران کودکی» تالیف الیسون جیمز و الن پروت و «جامعه‌شناسی کودکان» نوشته‌ی ویلیام. ای. کوسارا، را ترجمه کرده، در این‌باره صحبت کرده‌ایم.

آن‌چه که امروز به عنوان «جامعه‌شناسی دوران کودکی» می‌شناسیم، قدمت چندانی ندارد؛ مطالعات جدید مربوط به دوران کودکی، حدود ۳۰ سال قدمت دارد، هرچند که آغاز آن شاید به سال ۱۹۶۱ برگردد، و نویسنده‌ای فرانسوی به نام «آریس»، که در نوشته‌هایش به بررسی جامعه‌شناسی کودک در قرون وسطی پرداخته است.
در ایران اما این مهم، هنوز هم به عنوان یک شاخه‌ی مستقل، جایگاه متشخصی ندارد و شاید چندنفر باشند که به‌طور ویژه در این عرصه فعالیت می‌کنند.
دکتر علی‌رضا کرمانی، محقق و نویسنده‌ی حوزه‌ی کودک و نوجوان، از کسانی است در یک دهه‌ی گذشته علاوه بر تحصیل در رشته‌ی جامعه‌شناسی، جامعه‌شناسی دوره‌ی کودکی را سرفصل فعالیت خود قرار داده و کتاب‌ها، مقالات و نوشته‌های مختلفی در این حوزه تالیف و ترجمه کرده است.
اما جامعه‌شناسی کودکی چیست؟ در پی تحلیل چه وضعیت و پاسخ به کدام سوال‌هاست؟ چه سابقه‌ای دارد، و در نظام دانشگاهی و گروه‌های فکری ایران کجا ایستاده؟
در برنامه‌ی «جهان کودک» با دکتر علی‌رضا کرمانی، که کتاب‌هایی چون «جامعه‌شناسی دوران کودکی» تالیف الیسون جیمز و الن پروت و «جامعه‌شناسی کودکان» نوشته‌ی ویلیام. ای. کوسارا، را ترجمه کرده، در این‌باره صحبت کرده‌ایم.

لینک کوتاه: