لزوم آموزش مفهوم میراث‌فرهنگی به کودکان (قسمت اول)

لیلا کفاش زاده درباره ی لزوم آموزش مفهوم میراث فرهنگی به کودکان صحبت می کند.

بسیاری از ما بزرگسالان در طول زندگی‌مان با مفهوم میراث فرهنگی آشنا می‌شویم، اما تعریف دقیقی از آن نداریم و تصور می‌کنیم تنها ملزم به حفظ ابنیه‌ی‌ تاریخی هستیم. با این نگاه است که اهمیت میراث فرهنگی را درک نمی‌کنیم، چرا که احاطه‌ای بر مفاهیم آن نداریم.

یک کارشناس معتقد است که با تمام این نواقصی که در آموزش وجود دارد،‌ والدین می‌توانند آموزش به کودک و نوجوان را برعهده بگیرند و درباره‌ی دو واژه‌ی “میراث” و “فرهنگ” با آنها صحبت کنند.
لیلا کفاش‌زاده می‌گوید در این راه لازم است ما بزرگسالان ابتدا به درک درستی از میراث فرهنگی کشورمان برسیم و بعد از آن آموزش به مخاطبان کوچکتر را شروع کنیم.

این کارشناس در مجموعه ویدئویی درباره‌ی لزوم آموزش مفهوم میرا‌ث‌ فرهنگی به کودکان صحبت می‌کند.

لینک کوتاه:

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید