لزوم آموزش مفهوم میراث‌فرهنگی به کودکان (قسمت دوم: میراث ملموس و ناملموس)

لیلا کفاش زاده در مجموعه ویدئویی درباره‌ی لزوم آموزش مفهوم میرا‌ث‌ فرهنگی به کودکان صحبت می‌کند.

بسیاری از ما بزرگسالان در طول زندگی‌مان با مفهوم میراث فرهنگی آشنا می‌شویم، اما تعریف دقیقی از آن نداریم و تصور می‌کنیم تنها ملزم به حفظ ابنیه‌ی‌ تاریخی هستیم. با این نگاه است که اهمیت میراث فرهنگی را درک نمی‌کنیم، چرا که احاطه‌ای بر مفاهیم آن نداریم.

یک کارشناس معتقد است که با تمام این نواقصی که در آموزش وجود دارد،‌ والدین می‌توانند آموزش به کودک و نوجوان را برعهده بگیرند، با این حال ابتدا خود باید با برخی تعاریف آشنا شوند. تفاوت‌های میراث ملموس و ناملموس یکی از مسایلی است که در آموزش کمتر به آن توجه می‌شود، تا آنجا که حفظ آداب و رسوم، غذا، موسیقی، رقص‌ها و… در اولویت بسیاری از خانواده‌ها قرار نگرفته است.

لیلا کفاش زاده در مجموعه ویدئویی درباره‌ی لزوم آموزش مفهوم میرا‌ث‌ فرهنگی به کودکان صحبت می‌کند.

لینک کوتاه:

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید