لزوم آموزش مفهوم میراث‌فرهنگی به کودکان (قسمت سوم: بازی و میراث فرهنگی)

لیلا کفاش‌زاده در این قسمت از برنامه درباره‌ی بازی‌ها و اسباب‌بازی های سنتی صحبت می‌کند. او از تاثیرات این بازی ها بر مهارت‌ها و جسم کودکان سخن می‌گوید و به نقش آنها در حفظ محیط زیست اشاره دارد.

بسیاری از ما بزرگسالان در طول زندگی‌مان با مفهوم میراث فرهنگی آشنا می‌شویم، اما تعریف دقیقی از آن نداریم و تصور می‌کنیم تنها ملزم به حفظ ابنیه‌ی‌ تاریخی هستیم. با این نگاه است که اهمیت میراث فرهنگی را درک نمی‌کنیم، چرا که احاطه‌ای بر مفاهیم آن نداریم.

یک کارشناس معتقد است که با تمام این نواقصی که در آموزش وجود دارد،‌ والدین می‌توانند آموزش به کودک و نوجوان را برعهده بگیرند، با این حال ابتدا خود باید با برخی تعاریف آشنا شوند.

لیلا کفاش‌زاده در این قسمت از برنامه درباره‌ی بازی‌ها و اسباب‌بازی های سنتی صحبت می‌کند.
او از تاثیرات این بازی ها بر مهارت‌ها و جسم کودکان سخن می‌گوید و به نقش آنها در حفظ محیط زیست اشاره دارد.

لینک کوتاه:

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید