آشنایی با مراکز فراگیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

مراکز فراگیر کانون پرورش فکری برای کودکان و نوجوانان دارای نیازهای ویژه‌ فعالیت می‌کنند. در این ویدئو طاهره بشیر، مربی کانون ضمن معرفی این مراکز درباره‌ی ویژگی‌های مراکز فراگیر صحبت می‌کند.

مراکز فراگیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان طی این سال‌ها میزبان کودکان و نوجوانانی بوده است که دارای نیازهای ویژه‌اند. از همین رو کودکان و نوجوانان نابینا، ناشنوا و دارای محدودیت‌های جسمی – حرکتی و… در سراسر ایران می‌توانند با مراجعه به این مراکز از امکانات فرهنگی- هنری آن‌ها بهره‌مند شوند.
ویژگی‌ این مراکز عدم تفکیک اعضای کودکان و نوجوان است. کودکان با ویژگی‌های متفاوت از امکانات برابری برخواردارند و ضمن این تعامل با تفاوت‌های یکدیگر آشنا می‌شوند. تا آنجا که اجرای تئاترهای مشترک، فعالیت‌های هنری و … با مشارکت تمام اعضا صورت می‌گیرد.
در این ویدئو طاهره بشیر از مربیان باسابقه‌ی کانون ‍پرورش فکری کودکان و نوجوانان درباره‌ی ویژگی‌های این مراکز با ما صحبت می‌کند.

این ویدئو برای استفاده‌ی والدین ناشنوا توسط مهسا تهذیبی به زبان اشاره ترجمه شده است.

 

مطالب مرتبط:

لینک کوتاه:

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید